Bestunix Co.,Ltd.

 

Documentary

Appendix I; รายละเอียดเชิงเปรียบเทียบระหว่าง Conventional Chiller และ Climaveneta Magnetic Oil free Chiller click

Appendix IV; รายละเอียดแนวทาง Climaveneta ของส่วนการตลาดและความเชื่อมั่น กับ ส่วนเทคนิคทางวิศวกรรม click

Appendix V; แนะนำ Climaveneta ผ่าน web link click

Appendix VI; แสดงค่าประสิทธิภาพ Chiller ในเชิงการเปรียบเทียบระหว่าง Conventional Air Cooled Chiller กับ Magnetic Oil free Chiller click

v

 

 

Company Profile

Best Unix Co.,Ltd.

บริษัท เบสท์ยูนิกซ์ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยเป็นส่วนขยายของธุรกิจจาก บริษัท ยูเอ็มไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ที่ทำธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษา, ออกแบบ, ติดตั้ง และซ่อมบำรุง สำหรับงานระบบทำน้ำเย็น, ระบบระบายและปรับอากาศ, ระบบอัดอากาศ, ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนและเย็น, ระบบส่งจ่ายและบำบัดน้ำ, ระบบควบคุมอุหภูมิและความชื้นตลอดจนฝุ่นละอองในงานห้องสะอาด (Clean Room) โดยทีมงานที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์เป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541       
โดย บริษัท เบสท์ยูนิกซ์ ได้วางเป้าหมายของบริษัทฯ ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงที่ยังไม่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทย

ปัจจุบัน บริษัทฯ เบทส์ยูนิกซ์ ซึ่งเป็นผู้นำเข้าเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ชนิดประสิทธิภาพสูงเพื่อการประหยัดพลังงาน ตลอดจนอุปกรณ์และสินค้าอื่นๆ ภายใต้ แบรนด์ "Climaveneta" โดยบริษัทฯได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการ (Authorized Distributor) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ตั้งแต่ กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ชนิดประสิทธิภาพสูงเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ชนิดประสิทธิภาพสูงเพื่อการประหยัดพลังงานของบริษัทฯ แบบ  Magnetic Oil free Water Cooled Chiller ได้รับความเชื่อมั่นจาก บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ในการติดตั้งเพื่อใช้งานในระบบปรับอากาศ อาทิเช่น BigC สาขาสะพานควาย, BigC สาขาเพชรเกษม, BigC สาขาบางบอน , การไฟฟ้านครหลวง

.

ทีมงาน BestUnix

ทีมงาน Best Unix

Documentary

Appendix I; รายละเอียดเชิงเปรียบเทียบระหว่าง Conventional Chiller และ Climaveneta Magnetic Oil free Chiller click

Appendix IV; รายละเอียดแนวทาง Climaveneta ของส่วนการตลาดและความเชื่อมั่น กับ ส่วนเทคนิคทางวิศวกรรม click

Appendix V; แนะนำ Climaveneta ผ่าน web link click

Appendix VI; แสดงค่าประสิทธิภาพ Chiller ในเชิงการเปรียบเทียบระหว่าง Conventional Air Cooled Chiller กับ Magnetic Oil free Chiller click

CLIMAVENETA

CLIMAVENETA เป็นแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) สายพันธุ์อิตาลีกำเนิดจากโรงงานเล็กๆ ในเมืองเบลลาโนในประเทศอิตาลีภายใต้เครื่องหมายการค้า CLIMAVENETAในปี ค.ศ. 1971 โดยผลิตเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และจัดจำหน่ายเฉพาะภายในประเทศอิตาลี และต่อมาผันตัวสู่ผู้ผลิตอุปกรณ์ทำความ
เย็นขนาดใหญ่ จึงได้ขยายโรงงานมาสู่โรงงานขนาดใหญ่ในเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ในปี1982ด้วยการขยายกิจการดังกล่าว และ การเข้าร่วมทุนของกลุ่มบริษัท De Longhi
ประกอบกับการเอาใจใส่ในเรื่องการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ทำให้การดำเนินธุรกิจภายใต้
เครื่องหมายการค้า CLIMAVENETA ที่เป็นเวลากว่า 40 ปี ทำให้ CLIMAVENETA
.เป็นที่รู้จักในกลุ่มประเทศยุโรปในฐานะผู้นำทางอุปกรณ์ HVAC และ PVAC และได้รับเกียรติบัตร รับรองมาตรฐาน EUROVENTที่เป็นที่รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ปรับอากาศของยุโรปติดกัน 3 ปี ซ้อน ส่งผลให้ CLIMAVENETA เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ระบบทำ
ความเย็นอันดับหนึ่งของยุโรป และเป็นอันดับ 5 ของโลก ต่อมาปี 2003 บริษัท CLIMAVENETA CHAT UNION ได้ถือกำเนิดขึ้นในมหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยความร่วมมือระหว่าง CLIMAVENETA แห่งอิตาลี และ CHATUNIONแห่งฮ่องกง ทำการผลิตและจำหน่าย Chiller, Heat pump และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น AHU,FCU และ PCU ภายใต้การดูแลการผลิต และควบคุมคุณภาพจาก CLIMAVENETA แห่งอิตาลีภายใต้หลักการออกแบบให้อุปกรณ์ระบบทำความเย็นทุกชนิดที่ผลิตขึ้นสอดคล้องต่อการ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย Climaveneta

1. แนะนำ turbocor compressor
2. แนะนำ Climaveneta Operation
3. แนะนำ ClimaPro (Chiller Management System)
4. แนะนำ Climaveneta Shanghai Factory
5. แนะนำ Climaveneta Prana syatem in Home
6. แนะนำ Climaveneta References in Shanghai
7. แนะนำ Climaveneta References in London
8. แนะนำ Climaveneta References in Cape town Sounth Africa
9. แนะนำ Climaveneta @Milano
10. แนะนำ Climaveneta References in Milano Aerial
11. Climaveneta History